عوامل جهت تهیه و تدوین کتاب

یکی از عوامل تعیین کننده در سهولت نشر اثر نگارش شده عوامل انتشار است.انتشارات فراسیمای پیام رسا با در اختیار داشتن عوامل مجرب از ویراستار، طراح جلد ، چاپخانه و... همواره بر آن است تا با انجام اقدامات لازم بازار کتاب را پویا نگه دارد و ضمن تشویق به کتاب خوانی در رده های سنی مختلف علاقه مندان به حوزه مذکور را حفظ و صیانت نماید.

نگاه اجمالی به اصول راهنمای تدوین کتاب‌

نگاه اجمالی به اصول راهنمای تدوین کتاب‌

نگاه اجمالی به اصول راهنمای تدوین کتاب‌

نگاه اجمالی به اصول راهنمای تدوین کتاب‌

درخواست تهیه و تدوین کتاب

درخواست پشتیبانی

Title: درخواست تهیه و تدوین کتاب
Author:
Subjects: تهیه و تدوین کتاب ; درخواست
Is Part Of:
Cataloging & Classification Quarterly, , Vol. 50 (5),
p.360-368 [Peer Reviewed Journal]
Description: یکی از عوامل تعیین کننده در سهولت نشر اثر نگارش شده عوامل انتشار است.انتشارات فراسیمای پیام رسا با در اختیار داشتن عوامل مجرب از ویراستار، طراح جلد ، چاپخانه و... همواره بر آن است تا با انجام اقدامات لازم بازار کتاب را پویا نگه دارد و ضمن تشویق به کتاب خوانی در رده های سنی مختلف علاقه مندان به حوزه مذکور را حفظ و صیانت نماید.
Publisher: فراسیمای پیام رسا
Source: Routledge, Taylor & Francis Group
ISSN: 0163-9374 ;
E-ISSN: 1544-4554 ;
DOI: 10.1080/01639374.2012.682254