درخواست شابک
(انتشارات)

یکی از مهم ترین اقدامات لازم در چاپ کتاب شناسنامه دار نمودن کتاب و اخذ شماره 13رقمی شابک از طرف خانه کتاب است. انتشارات فراسیمای پیام رسا به شما عزیزان کمک می کند تا با اخذ شابک از مراجع مربوطه ، کتب خود را شناسنامه دارکرده تا بتوانید از قوانین مربوط به مولفین ومصنفین استفاده نموده و هر گونه راه را بر سودجویان ببندید.

شابک چیست؟

شابک یک شناسه عددی بوده که از بخش های مختلفی برای شناسایی و جستجوی کتاب تشکیل شده است. به هر کتاب پیش از انتشار باید یک مجوز شابک تعلق گیرد، برای این منظور نویسندگان باید به سایت ISBN.ir مراجعه نموده و درخواست گرفتن شابک را از طریق یک ناشر دارای مجوز ثبت نمایند.

درخواست شابک

پشتیبانی درخواست شابک