صدور مجوز شعر و ترانه

یکی از گام های ابتدایی پس از تایید شعر و ترانه توسط تهیه کننده موسیقی اخذ مجوز شعر و ترانه از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا در اخذ مجوز شعر و ترانه کنار شما خواهد بود تا بتوانید در کمترین زمان با هزینه ای معقول مجوز شعر و ترانه خود را از مراجع مربوطه اخذ نمایید.

صدور مجوز شعر و ترانه چیست؟

صدور مجوز شعر و ترانه چیست و برای دریافت آن چه باید کرد؟

درخواست صدور مجوز شعر و ترانه

درخواست پشتیبانی بابت صدور مجوز شعر و ترانه