سرمایه گذاری موسیقی

یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری که نه تنها از سود بالا بهره مند می باشد و اعتبار دهی مناسبی برای شخص سرمایه دار دارد، سرمایه گذاری در بازار موسیقی است. در همین راستا موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا با معرفی خوانندگان توانمند جدید و یا افراد به نام و پیشکسوت، سرمایه گذاران را کمک می کند تا روی خوانندگانی سرمایه گذاری نمایند که آینده بهتری دارند و از هدر رفت سرمایه ی سرمایه گذاران محترم دربازار موسیقی جلوگیری می نماید. + بیشتر

سرمایه گذاری موسیقی

اینجانب

دارای کد ملی

تمایل دارم در تولید
به خوانندگی

تحت عنوان سرمایه گذار

درصد از فعالیت موسیقایی فوق را سرمایه گذاری نمایم و در تولید اثر مشارکت نمایم.

لطفا مدارک زیر را پیوست نمایید