عوامل جهت تهیه و تدوین کتاب

یکی از عوامل تعیین کننده در سهولت نشر اثر نگارش شده عوامل انتشار است.انتشارات فراسیمای پیام رسا با در اختیار داشتن عوامل مجرب از ویراستار، طراح جلد ، چاپخانه و... همواره بر آن است تا با انجام اقدامات لازم بازار کتاب را پویا نگه دارد و ضمن تشویق به کتاب خوانی در رده های سنی مختلف علاقه مندان به حوزه مذکور را حفظ و صیانت نماید. + بیشتر

عوامل جهت تهیه و تدوین کتاب

اینجانب

دارای کد ملی

به سمت

تقاضا دارم، واحد انتشارات موسسه فرهنگی هنری فرا سیمای پیام رسا اقدامات لازم را در خصوص تامین عوامل جهت تهیه و تدوین کتاب با عنوان

با موضوع

با شماره فیپا

جهت نشر در

عوامل ذیل را در اختیار اینجانب قراردهد.

عوامل مورد نیاز

لطفا مدارک زیر را پیوست نمایید