درخواست شابک(انتشارات)

یکی از مهم ترین اقدامات لازم در چاپ کتاب شناسنامه دار نمودن کتاب و اخذ شماره 13رقمی شابک از طرف خانه کتاب است. انتشارات فراسیمای پیام رسا به شما عزیزان کمک می کند تا با اخذ شابک از مراجع مربوطه ، کتب خود را شناسنامه دارکرده تا بتوانید از قوانین مربوط به مولفین ومصنفین استفاده نموده و هر گونه راه را بر سودجویان ببندید. + بیشتر

درخواست شابک(انتشارات):

اینجانب

دارای کد ملی

به سمت

تقاضا دارم، واحد انتشارات موسسه فرهنگی هنری فرا سیمای پیام رسا اقدامات لازم را در خصوص اخذ شابک برای کتاب، با عنوان

با موضوع

با شماره فیپا

با شماره شابک

به نویسندگی

دارای کد ملی

به ویراستاری

دارای کد ملی

و طراح جلد

دارای کد ملی

ویژه پخش در

اقدامات لازم را مبذول بفرمایید.

لطفا مدارک زیر را پیوست نمایید