صدور مجوز موزیک ویدیو

یکی از اقدامات دیگر موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا اخذ مجوز تهیه وتولید و نشر انواع موزیک ویدیو می باشد.در این گام یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده دارا بودن فیلمنامه ای بدون هجو و استفاده از مدل های مجاز است.موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا دراین گام هم به عنوان مشاور، هم به عنوان ناظر و هم به عنوان مقام مسئول به منظور اخذ مجوز تهیه ، تولید و انتشار موزیک ویدیو اثر موسیقی(تک آهنگ)مورد نظر، کنار شما می باشد.

صدور مجوز موزیک ویدیو

صدور مجوز موزیک ویدیو

صدور مجوز موزیک ویدیو

صدور مجوز موزیک ویدیو

درخواست صدور مجوز موزیک ویدیو

درخواست پشتیبانی بابت صدور مجوز موزیک ویدیو