اخذ پروانه تولید

در صنعت تولید فیلم پس از تهیه و تنظیم نسخه نهایی فیلمنامه،حال باید نسبت به اخذ پروانه ساخت از سازمان سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنیم.یکی از خدمات موسسه سینمایی فراسیمای پیام رسا در گام نسخت برای تهیه وتولید فیلم قانونی و آینده دار اخذ پروانه ساخت از مراجع مربوطه می باشد.

+ بیشتر

اخذ پروانه تولید

اینجانب

دارای کد ملی

به سمت

تقاضا دارم، واحد تولید فیلم موسسه فرهنگی هنری فرا سیمای پیام رسا اقدامات لازم را در خصوص اخذ پروانه ساخت فیلم
به مدت زمان

دقیقه و با عنوان

با موضوع

به تهیه کنندگی

دارای کد ملی

به کارگردانی

دارای کد ملی

و نویسندگی

دارای کد ملی

ویژه نمایش در

اقدامات لازم را مبذول بفرمایید.

لطفا مدارک زیر را پیوست نمایید