سرمایه گذاری فیلم

یکی از راه های سرمایه گذاری که نه تنها از سود بالا بهره مند بوده و اعتبار دهی مناسبی برای شخص دارد ، سرمایه گذاری در صنعت تولید فیلم می باشد.در همین راستا موسسه سینمایی فراسیمای پیام رسا با ارائه طرح های مختلف فیلمنامه ، سرمایه گذاران را کمک می کند تا در فیلم هایی که آینده بهتری دارند سرمایه گذاری نمایند و از هدر رفت سرمایه ی سرمایه گذاران محترم درتولید فیلم جلوگیری می نماید.

ورود به سینما از طریق سرمایه گذاری در فیلم

ورود به سینما از طریق سرمایه گذاری در فیلم

درخواست سرمایه گذار فیلم

درخواست پشتیبانی بابت سرمایه گذاری فیلم