سرمایه گذاری فیلم

یکی از راه های سرمایه گذاری که نه تنها از سود بالا بهره مند بوده و اعتبار دهی مناسبی برای شخص دارد ، سرمایه گذاری در صنعت تولید فیلم می باشد.در همین راستا موسسه سینمایی فراسیمای پیام رسا با ارائه طرح های مختلف فیلمنامه ، سرمایه گذاران را کمک می کند تا در فیلم هایی که آینده بهتری دارند سرمایه گذاری نمایند و از هدر رفت سرمایه ی سرمایه گذاران محترم درتولید فیلم جلوگیری می نماید.

+ بیشتر

سرمایه گذاری فیلم

اینجانب

دارای کد ملی

تمایل دارم در تولید
تحت عنوان سرمایه گذار

درصد از فیلم را سرمایه گذاری نمایم و در تولید اثر مشارکت نمایم.

لطفا مدارک زیر را پیوست نمایید