مجوز تصویربرداری شهری

یکی دیگراز گام های تولید فیلم مجاز که دارای سکانس هایی از مجامع و اماکن عمومی می باشد، اخذ مجوز تصویربرداری شهری است که متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم به دلیل عدم اطلاع تهیه کننده،سکانس های مربوطه به مشکلات زیادی برخواهد خورد. موسسه سینمایی فراسیمای پیام رسا با اطلاع از قوانین مذکور و بهره مندی از کارشناسان آگاه در این گام نیز در کنار شما بوده و شما را درمسیر اخذ مجوز تصویربرداری شهری یاری می نماید

+ بیشتر

مجوز تصویربرداری شهری

اینجانب

دارای کد ملی

به سمت

تقاضا دارم، واحد تولید فیلم موسسه فرهنگی هنری فرا سیمای پیام رسا اقدامات لازم را در خصوص اخذ مجوز تصویر برداری سطح شهررا برای ساخت
به مدت زمان

دقیقه
با عنوان

با موضوع

به تهیه کنندگی

دارای کد ملی

به کارگردانی

دارای کد ملی

و نویسندگی

دارای کد ملی

ویژه نمایش در

اقدامات لازم را مبذول فرماید.

لطفا مدارک زیر را پیوست نمایید