جشنواره (سرمایه گذاری)

واحد جشنواره و همایش موسسه چند منظوره فرهنگی هنری فراسیمای پیام رسا از سرمایه گذاران عزیز دعوت به عمل می آورد تا با سرمایه گذاری در جشنواره های جامع گامی ارزنده در راستای پویایی منجر به ارتقای تولیدات فرهنگی هنری توسط علاقه مندان ، بردارند و از این مسیر فرهنگ و هنر اصیل ایران اسلامی متمدن را به نسل های بعد انتقال دهند. + بیشتر

جشنواره (سرمایه گذاری)

اینجانب

دارای کد ملی

تمایل دارم در برگزاری جشنواره

تحت عنوان سرمایه گذار

درصد از جشنواره را سرمایه گذاری نمایم و در برگزاری جشنواره

مشارکت نمایم.

لطفا مدارک زیر را پیوست نمایید