درخواست عوامل برگزاری جشنواره

یکی دیگر از خدمات ارزنده واحد جشنواره و همایش موسسه فرهنگی هنری چند منظوره فراسیمای پیام رسا اخذ مجوز انواع جشنواره های ارزشمند از مراجع مربوطه به مجری جشنواره می باشد . در همین راستا علاقه مندان می توانند ضمن برقراری ارتباط با واحد مربوطه از سایر شرایط اخذ مجوز جشنواره مطلع شوند.

درخواست عوامل برگزاری جشنواره چیست؟

درخواست عوامل برگزاری جشنواره چیست و برای دریافت آن چه باید کرد؟

  درخواست عوامل برگزاری جشنواره

درخواست عوامل برگزاری جشنواره