مجوز برگزاری جشنواره

یکی دیگر از خدمات ارزنده واحد جشنواره و همایش موسسه فرهنگی هنری چند منظوره فراسیمای پیام رسا اخذ مجوز انواع جشنواره های ارزشمند از مراجع مربوطه به مجری جشنواره می باشد . در همین راستا علاقه مندان می توانند ضمن برقراری ارتباط با واحد مربوطه از سایر شرایط اخذ مجوز جشنواره مطلع شوند. + بیشتر

مجوز برگزاری جشنواره

اینجانب

دارای کد ملی

به سمت

تقاضا دارم، واحد برگزاری جشنواره موسسه فرهنگی هنری فرا سیمای پیام رسا اقدامات لازم را در خصوص اخذ مجوز جشنواره با عنوان

با موضوع

و با هدف

ویژه ی

اقدامات لازم را مبذول فرماید.
نام و نام خانوادگی موسس

با کد ملی

فرزند


نام و نام خانوادگی دبیر

با کد ملی

فرزند


نام و نام خانوادگی شورای سیاست گذاری دارای کد ملی فرزند حذف
نام و نام خانوادگی داور دارای کد ملی فرزند حذف

لطفا مدارک زیر را پیوست نمایید