پخش اثر/آلبوم موسیقی

یکی از مراحل نهایی پس از تهیه وتولید اثر موسیقی (تک آهنگ یا آلبوم)پخش و انتشار بهینه می باشد.موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا ضمن دارا بودن رسانه ی اختصاصی پخش اثر موسیقی(تک آهنگ،آلبوم)و همچنین ارتباط گسترده با دست اندرکاران مجاز ، می تواند مرجع مناسبی به منظور پخش و نشر اثر موسیقی(تک آهنگ یا آلبوم) برای شما باشد.

پخش اثر/آلبوم موسیقی چیست؟

برای دریافت پخش اثر/آلبوم موسیقی آن چه باید کرد؟

درخواست پخش اثر/آلبوم موسیقی

درخواست پشتیبانی بابت پخش اثر/آلبوم موسیقی