پخش اثر/آلبوم موسیقی

یکی از مراحل نهایی پس از تهیه وتولید اثر موسیقی (تک آهنگ یا آلبوم)پخش و انتشار بهینه می باشد.موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا ضمن دارا بودن رسانه ی اختصاصی پخش اثر موسیقی(تک آهنگ،آلبوم)و همچنین ارتباط گسترده با دست اندرکاران مجاز ، می تواند مرجع مناسبی به منظور پخش و نشر اثر موسیقی(تک آهنگ یا آلبوم) برای شما باشد. + بیشتر

پخش اثر/آلبوم موسیقی

اینجانب

دارای کد ملی

به سمت

تقاضا دارم، واحد موسیقی موسسه فرهنگی هنری فرا سیمای پیام رسا اقدامات لازم را در خصوص پخش
با عنوان

و خوانندگی

دارای کد ملی

با شماره مجوز

و به تاریخ

در شبکه های مجاز و مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را مبذول فرماید.

بارگذاری اثار

نام اثر فایل اثر حذف

عوامل مورد نیاز

شایان ذکر است عوامل فوق به منظور تهیه و تولید اثر موسیقایی مجاز مورد درخواست است .