صدور مجوز اثر (آلبوم)

یکی دیگر از خدمات موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا کنار شما بودن به منظورتهیه و تولید آلبوم موسیقی مجاز می باشد.در همین راستا شما می توانید با موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا در طول سال به تعداد دلخواه مجوز اثر موسیقی (تک آهنگ)تولید نمایید و نسبت به نشر آن تحت عنوان آلبوم موسیقی اقدامات لازم را انجام دهید. + بیشتر

صدور مجوز اثر (آلبوم)

اینجانب

دارای کد ملی

به سمت

تقاضا دارم، واحد موسیقی موسسه فرهنگی هنری فرا سیمای پیام رسا اقدامات لازم را در خصوص اخذ مجوزآلبوم موسیقی با عنوان

و خوانندگی

اقدامات لازم را مبذول فرماید. دارای کد ملی

اقدامات لازم را مبذول بفرمایید.
نام اثر ترانه آهنگساز شماره مجوز حذف

شایان ذکر است آلبوم مذکور در اماکن مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشرخواهد بود.

لطفا مدارک زیر را پیوست نمایید