اخذ پروانه نمایش

یکی از گام های پایانی تهیه فیلم،اخذ پروانه نمایش از مراجع مربوطه می باشد که دراین گام موسسه سینمایی فراسیمای پیام رسا به منظور تهیه و اخذ پروانه نمایش در کنار تهیه کنندگان، می باشد.

+ بیشتر

اخذ پروانه نمایش

اینجانب

دارای کد ملی

تقاضا دارم، واحد تولید فیلم موسسه فرهنگی هنری فرا سیمای پیام رسا اقدامات لازم را در خصوص اخذ پروانه نمایش فیلم به
مدت زمان

دقیقه
با عنوان

با موضوع

به تهیه کنندگی

دارای کد ملی

به کارگردانی

دارای کد ملی

و نویسندگی

دارای کد ملی

ویژه نمایش در

اقدامات لازم را مبذول فرماید.

عوامل مورد نیاز

لطفا مدارک زیر را پیوست نمایید