انتشارات

امروزه اثرهای گوناگون  نگارشی در فضاهای مختلفی منتشر می شود که به حیث دسترسی عوام جامعه به آن اثر نگارشی آسان بوده اما از جمله معایب انتشار در فضاهای مختلف از جمله فضای مجازی، فراموشی و عدم ثبات اثر می باشد. در همین راستا انتشارات فراسیمای پیام رسا که از واحدهای تابعه ی موسسه فرهنگی هنری چند منظوره فراسیمای پیام رسا  می باشد ، به مولفین و نویسندگان محترم خدمات ارزنده ای در راستای تهیه و تالیف انواع کتب ارائه می نماید.