اخذ مجوز شعر و ترانه و نشر موسیقی

اخذ مجوز شعر و ترانه و نشر موسیقی

1399/12/05

تسهیل در اخذ مجوز شعر و ترانه و نشر موسیقی توسط معاونت هنری

به گزارش واحد روابط عمومی موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا از مهم ترین فعالیت معاونت هنری در سال اخیر اخذ انواع مجوز شعر و ترانه و نشر به مدت حدودا دو هفته می باشد.سابق بر این به منظور اخذ مجوز شعر و ترانه و نشر اثر موسیقی باید دائم یکدیگر را در معاونت هنری می دیدیم، اما امروزه با ایجاد سامانه اخذ مجوز شعر و ترانه و سامانه اخذ مجوز نشر موسیقی روند بررسی آثار در شوراها حدودا دو هفته طول خواهد کشید و پس از آن درخواست مربوطه یا قبول خواهد شد، یا نیازمند اصلاح است و یا رد می گردد که به هر حال شخص متقاضی می تواند در صورت قبول درخواست اخذ مجوز شعر یا ترانه و یا اخذ مجوز نشر موسیقی از کارتابل خود موجود در سامانه مجوز خود را دریافت نماید.حال سوال اینجاست که هر هنرمند چه تعداد می تواند مجوز شعر و ترانه و مجوز نشر موسیقی از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت شخص حقیقی در یک سال درخواست نماید؟در پاسخ باید گفت در سامانه جدید هر هنرمند می تواند حداکثر سه مجوز برای شعر وترانه خود و سه مجوز برای نشر موسیقی خود اقدام کند و برای اخذ بیش از آن یا تهیه آلبوم و یا برگزاری کنسرت باید به موسسات معتبر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نماید.موسسه موسیقی فراسیمای پیام رسا به تهیه کنندگی آقای پیام مهرنوش آمادگی خود را در خصوص ارائه خدمات فوق به هنرمندان این دیار اعلام می دارد.