دلالان موسیقی

دلالان موسیقی

1399/11/28

دلالان، بزرگترین مشکل بازار موسیقی کشور هستند

به گزارش روابط عمومی موسسه فراسیمای پیام رسا، به گفته " پیام مهـــرنوش" تهیه کننده رسمی موسیقی کشور، امروزه بزرگترین مشکل را در بازار موسیقی، دلالان هستند که بوجود می آورند.

در همین راستا پیام مهرنوش می گوید، متاسفانه امروزه خوانندگانی به ما مراجعه می کنند، مبینی بر اینکه فلان شخص که تهیه کننده موسیقی می باشد حق و حقوق ما را پایمال کرده و در دادسرای فرهنگ و رسانه طرح دعوی نموده ایم، اما ما با شنیدن نام فرد، متوجه می شویم که شخص مورد نظر هیچ گونه مجوز و پشتوانه قانونی ندارد و سر خود، خود را تهیه کننده موسیقی می داند.

پیام مهرنوش در خصوص اخذ مجوز های شعر و ترانه و اخذ مجوز انتشار اثر موسیقی افزود، تهیه کننده رسمی، سامانه موسیقی از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار دارد که شعر و ترانه در مرحله اول در سامانه صدور مجوز شعر و ترانه قرار می گیرد و چنانچه در شورا تاییدیه های مربوطه را اخذ نماید، اثر کامل موسیقایی در سامانه صدور مجوز نشر اثر موسیقی قرار می گیرد. چنانچه در این مرحله هم تاییدیه های مربوطه صادر گردد، مجوز نشر اثر موسیقی صادر گردیده و به تهیه کننده رسمی( موسسه اقدام کننده) نامه انتشار اثر از جانب معاونت هنری تحویل داده می شود.

حال در این مرحله بر اساس قرارداد منعقد شده بین تهیه کننده و درخواست کننده، حقوق مالکیت مادی و معنوی توسط تهیه کننده واگذار می شود.

اینکه اشخاصی تحت عنوان تهیه کننده مدعی می شوند زودتر از بقیه مجوز نشر اثر را می گیرند یا می توانند اشعاری که دارای ممیزی هست را مجوز شعر و ترانه را بگیرند یا دلایل واهی دیگر، توهمی بیش نیست که متاسفانه امروزه از دور یا نزدیک می شنویم.

پیام مهرنوش در آخر افزود، از خوانندگان، صاحبان اثر و هنرمندان انتظار می رود قبل از انعقاد قرارداد، از پشتوانه قانونی شخص تهیه کننده مطمئن باشند و به دلالان بازار موسیقی اعتماد نکنند. اینان کسانی هستند که هنرمندان عزیز ما را خسته میکنند و دست آخر به نام مراجع مربوطه تمام می شود.